Mail us. Home Page English

Andromeda Technology & Automation Linux Ondersteuning


Linux Support Service

Een overzicht.

Geen enkel systeem zal langdurig goed blijven draaien, zonder goed onderhoud en dat kost tijd, kennis en geld. Veel organisaties hebben niet de mogelijkheid deze ondersteuning zelf te bieden, omdat de kennis ontbreekt of er een gebrek aan capaciteit is. Dagelijks beheer en bewaking van systemen zijn nu eenmaal geen sinecure. Hierdoor kunnen problemen onnodig escaleren, waardoor storingen en andere incidenten gemakkelijker kunnen ontstaan. Behalve dat het oplossen van dit soort problemen doorgaans een arbeidsintensieve taak is, wordt ook de beschikbaarheid nadelig be´nvloed. En dat is overbodig, want het voorkomen van problemen of het verminderen van het risico erop hoeft niet veel werk te zijn.

U kunt het reguliere onderhoud uitbesteden, zodat de nodige taken op tijd gebeuren. Wij bieden u in de Linux Support Service dit onderhoud en houden u - uiteraard - dan netjes op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen rond uw computer systemen. Het onontbeerlijke goede beheer is dan in prima handen. Omdat wij samen met u werken, kunt u zelf aangeven in hoeverre u op onze ondersteuning wilt bouwen. U hoeft dus niet alles uit handen te geven, wanneer u dat niet wilt. En heeft u een keer wat meer ondersteuning nodig of wenst u opleiding voor uw eigen personeel, dan bieden wij u die met korting op de standaard tarieven. De Linux Support Service heeft veel voordelen op allerlei gebied.

Kosten.

  1. Voordelig onderhoud. Door het beheer uit te besteden aan experts met veel ervaring en de juiste hulpmiddelen, kan beheer voordelig worden uitgevoerd. Omdat onze experts meerdere systemen beheren kunnen wij lage tarieven rekenen.
  2. Controle over kosten. Duidelijke afspraken over wat u krijgt, tegen welk tarief maken de kosten van uw beheer gemakkelijk te calculeren. De kosten van regulier onderhoud zijn niet langer een onbekende post van uw ICT-budget. Bij extra afgenomen diensten mag u rekenen op een aantrekkelijke korting.
  3. Lagere TCO. Als systemen goed worden onderhouden, zullen de onvoorziene kosten gaan afnemen en kunt u daarnaast effectiever van uw computers gebruik maken. Behalve een betere controle betekent dit dus een reductie in de TCO van systemen.

Beheer.

  1. Beter beheer. Doordat uw systemen goed in de gaten worden gehouden, zullen alle nodige beheerstaken worden uitgevoerd. Beheer raakt niet in de vergetelheid en dat komt de kwaliteit van de systemen duidelijk ten goede.
  2. Meer controle. Doordat wij regelmatig aan u rapporteren, weet u wat er met uw systemen aan de hand is. Zonder dat technische details uw tijd consumeren heeft u toch controle over wat er allemaal op uw systemen gebeurt. De status van uw opdrachten zijn via het Internet te volgen. Hierdoor heeft u voornamelijk antwoorden en minder vragen.
  3. Pro-actieve monitoring. Aan de hand van diverse checks en actieve monitoring proberen we problemen te voorspellen. Zo komt u niet voor verassingen te staan en kan actie worden ondernomen, voordat een klein incident echt een probleem wordt.

Beveiliging.

  1. Up-to-date. Veel aanvallen zijn bekende lekken, die worden misbruikt. Maar weinig mensen zijn in staat een originele aanval uit te denken. Daarom is het belangrijk lekken te dichten. Doordat met de Linux Support Service uw systemen up-to-date worden gehouden, is de kans klein dat u kwetsbaar bent voor bekende lekken.
  2. Feedback. De Linux Support Service betekent aandacht voor uw systemen. Afhankelijk van het gekozen programma wordt in meer of mindere mate aandacht aan uw systemen gespendeerd. In alle gevallen heeft beveiliging bijzondere aandacht. Wordt er iets gevonden, waarvoor verbetering nodig is, dan melden wij u dat.
  3. Voorkomen beter dan genezen. Veel problemen met beveiliging hebben kenmerken die vooraf kunnen worden ontdekt. De Linux Support Service biedt de mogelijkheid de zorgen uit handen te geven.

Ondersteuning.

Ervaring beschikbaar. Met de Linux Support Service haalt u jaren ervaring in Linux/Unix-beheer en beveiliging tegen een betaalbaar tarief in huis. U staat er niet langer alleen voor, maar kunt terugvallen op goede expertise. Omdat niemand alle kennis in pacht heeft, hebben wij een goed netwerk aan partners opgebouwd. Zo kunnen wij u altijd de beste expertise voor het juiste onderwerp bieden. Natuurlijk wordt altijd op een uniforme manier tegen een uniform tarief gewerkt, zodat u nooit wordt geconfronteerd met onaangename verrassingen. U heeft altijd ondersteuning, ook als iets een keertje niet tot het plan behoort.

Wat is het?

De Linux Support Service is een dienst, waarbij u het beheer van uw computers gedeeltelijk uit handen geeft. Wij voeren de afgesproken taken op gezette tijden uit. Hierbij maken wij intensief gebruik van beschikbare technologieŰn, met veel persoonlijke aandacht. Dit omdat wij geloven dat techniek ondersteunend is aan de ervaring en expertise van mensen en nooit als volledige vervanging kan dienen. Het enige wat wij van u vragen is een vast IP-adres en toegang tot de computer om ons werk (via het Internet) te kunnen doen.

De service kent vier verschillende niveaus, waarbij ieder hoger niveau meer service biedt. Heeft u meer ondersteuning nodig dan afgesproken, dan krijgt u op basis van het serviceniveau een stevige korting op de uurtarieven. Ook als u meerdere systemen bij ons onder brengt, kunt u rekenen op een aantrekkelijker tarief. De onderverdeling ziet er globaal zo uit (gedetailleerde uitleg volgt na dit algemene overzicht):

Basis service.
Wij houden uw systemen up-to-date, zodat verholpen problemen ook daadwerkelijk tijdig op uw systeem worden ge´nstalleerd.
Ondersteunend beheer.
Naast de basis service zorgen wij ook voor regelmatig onderhoud van taken, die wel belangrijk zijn maar er veel bij in schieten. Naast documentatie in een handboek systeembeheer, worden ook de logboeken in de gaten gehouden, de systeembestanden bewaakt en de e-mails aan beheer afgehandeld.
Beveiligingsbeheer.
Naast de diensten uit ondersteunend beheer, worden taken uitgevoerd om de beveiliging op peil te houden. Zo bewaken wij de waarschuwingen rond lekken in de beveiliging en nemen als het nodig is de gepaste maatregelen, worden logboeken intensiever bewaakt en worden dagelijks diverse controles rond beveiliging uitgevoerd. Er wordt ook regelmatig gekeken naar sporen van een inbraak.
Uitgebreid beheer.
Naast de diensten uit het beveiligingsbeheer, worden ook andere taken uitgevoerd die het operationeel beheer ten goede komen. Zo wordt regelmatig een zeer uitgebreide beveiligingscontrole uitgevoerd, gecontroleerd of de backups wel correct hebben gewerkt, wordt u regelmatig voorzien van allerhande statistieken rond de voortgang van uw systemen, krijgt u toegang tot onze probleem database om problemen aan te melden en gedetailleerd de voortgang te bewaken.

Basis service.

De basis service voorziet in het uitvoeren van de meest noodzakelijke handelingen om een storingsvrij functioneren van uw Linux systeem zoveel mogelijk te waarborgen. In de service zitten de volgende diensten:

Software updates.
Om uw Linux systemen ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken en er zeker van te zijn dat hackers geen kans krijgen is het noodzakelijk de beschikbare patches op de systeemsoftware te installeren. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bij veel bedrijven dit onderhoud vaak achterwege blijft. Na dertig dagen zijn doorgaans slechts 50% van de computers op het Internet geupdate en dat terwijl programmatuur om lekken te misbruiken vaak vrijelijk op het Internet te verkrijgen zijn. Zodra lekken worden gedicht zorgen wij ervoor dat deze ook worden ge´nstalleerd.
Software upgrades.
Software wordt continu vernieuwd en dat betekent dat bedrijven ook met stabiele nieuwe versies van een pakket mee moeten om te kunnen blijven rekenen op support. Als zo'n upgrade verstandig is, dan laten wij u dat weten en in goed overleg voeren wij de upgrade voor u uit. Zo zorgen wij voor moderne, ondersteunde versies van software op uw systeem. Hierin gaan we zelfs nog een stapje verder dan de meeste leveranciers van Linux distributies. Wij betrekken de programmatuur direct van de makers van deze pakketten en werken ook actief mee aan de ontwikkeling hiervan.

Ondersteund beheer.

De volgende stap in de Linux Support Service is het ondersteunend beheer. Hierbij vullen wij de basis service aan met documentatie en bewaking van de meldingen van uw computer. Dit is noodzakelijk om potentiŰle problemen in de kiem te kunnen smoren.

Handboek systeembeheer.
Uitgangspunt voor alles wat er op een computersysteem plaats vindt is het Handboek Systeembeheer. Hierin staat beschreven wat de configuratie van het systeem is, zowel hardware als software, welke applicaties van belang zijn en welke procedures gevolgd worden voor bij voorbeeld de backup. Het Handboek Systeembeheer wordt doorlopend aan de veranderlijke omstandigheden aangepast.
Logboek analyse.
Alle gebeurtenissen die op een computer systeem plaatsvinden worden bijgehouden in logboeken, de zogenaamde system logs. Wanneer een situatie ontstaat, die het normale functioneren van het systeem kan verstoren, is dat veelal in eerste instantie in de system logs terug te vinden. Wij houden daarom wekelijks de system logs in de gaten en houden u van eventuele bijzonderheden op de hoogte.
Root mail.
Bijzondere gebeurtenissen op het systeem worden automatisch gemeld doordat er een email gestuurd wordt naar de systeembeheerder, genaamd root. Het is dus van belang dat deze email ook daadwerkelijk gelezen wordt. Doordat de voor root bestemde mail naar ons doorgestuurd wordt, bent u er zeker van dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Vanzelfsprekend ondernemen wij ogenblikkelijk actie als daar een aanleiding toe is.
Vulnerability reports.
Door het brede gebruik van software over de hele wereld, worden ook software lekken vanzelf ontdekt. Deze worden doorgaans wereldkundig gemaakt door organisaties, zoals CERT (Computer Emergency Response Team) en worden vaak eerder besproken op mailinglists. Wij houden deze berichten in de gaten en volgen ook de officieuze meldingen (die vaak minstens zo ernstig zijn). Indien een lek software betreft, die voor u van toepassing is dan gaan wij met spoed tot actie over. Als er nog geen patch voor het lek beschikbaar is, zoeken wij naar oplossingen om de gevaren te verminderen. In die situaties treden wij meteen met u in overleg.

Beveiligingsbeheer.

Het ondersteunend beheer als maatregel tegen vooral onbedoelde problemen als dienst, kan worden uitgebreid met beveilgingsbeheer. Naast de eerder genoemde ondersteuning, helpen wij u met deze dienst de kansen op een succesvolle aanval op uw systemen te verkleinen.

Rootkit detectie.
Op de meeste computers draait veel software en ondanks alle goede zorgen is het altijd mogelijk dat aanvallers zich toch toegang tot het systeem weten te verschaffen. Veel aanvallers zullen dan proberen eigen software op uw computer te installeren om hun aanwezigheid te verhullen. Wij zoeken naar sporen van die software en mochten wij die vinden, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Security bewaking logboeken.
Het belang van logboeken hadden we u al uitgelegd. Bij deze dienst houden wij de system logs niet wekelijks maar dagelijks in de gaten met bijzondere aandacht voor beveiliging. We kunnen daardoor sneller op bijzondere gebeurtenissen reageren waardoor de beveiliging van uw systeem vergroot wordt. Bovendien wordt u eerder op de hoogte gebracht van eventuele bijzonderheden en worden incidenten sneller verholpen.
Security sweep.
Om de veiligheid van uw systeem optimaal te kunnen waarborgen is het van belang om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de toestand van het systeem. Om deze veranderingen bij te houden voeren wij dagelijks een security sweep op uw systeem uit om te controleren of uw systeem nog steeds aan de beveiligingsnormen voldoet. Zodra er iets op uw systeem verandert, bedoeld of onbedoeld, zijn wij er binnen 24 uur van op de hoogte. Mocht een dergelijke verandering onverwacht plaatsvinden, dan treden wij natuurlijk onmiddellijk met u in overleg om op adequate wijze te reageren.

Uitgebreid beheer.

Voor wie het operationeel blijven van de systemen cruciaal is, bieden wij het uitgebreid beheer. Met deze dienst wordt de bewaking nog verder verhoogd en krijgt u nog meer inzage in gegevens.

Uitgebreide security check.
In het uitgebreid beheer wordt maandelijks een uitgebreide controle op een systeem uitgevoerd. Deze check bestaat uit het uitvoeren van een vulnerability controle op afstand.
Bewaking bestandsystemen.
Al uw software en informatie is opgeslagen op een bestandsysteem op uw schijven. Het is dus van belang dat deze bestandsystemen zonder problemen blijven functioneren. Een van de grootste zorgen voor iedere systeembeheerder is het vol raken van de bestandsystemen. Wanneer dat gebeurt kan namelijk geen informatie, zoals binnenkomende email meer aan het systeem toegevoegd worden en kunnen databases beschadigd raken. Wij houden daarom uw bestandsystemen scherp in de gaten waardoor we eventuele problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Tevens kunnen wij u adviseren bij de planning van eventuele uitbreidingen.
Bewaking processen.
Op ieder computersysteem draait een veelheid aan processen die er voor zorgen dat het systeem blijft werken en de diensten biedt waar het voor bedoeld is. Het is vanzelfsprekend dat dit soort processen moeten blijven draaien. Wij houden daarom in de gaten of deze processen zich gedragen zoals de bedoeling is. Zodra een proces stopt zijn taken uit te voeren komen wij in aktie om de situatie te redden.
Bewaking backups.
De beste garantie voor het in stand houden van uw informatie is het maken van regelmatige backups. Uiteraard heeft u de backup volgens uw eigen strategie prima voor elkaar. Dat laten we geheel aan uw eigen inzicht over, tenzij u expliciet vraagt u hierbij te adviseren. Wat we wel doen is voor u in de gaten houden of de backup procedure zoals die door u is vastgesteld, naar behoren functioneert. Bij een eventuele onjuistheden brengen we u onmiddellijk op de hoogte of ondernemen stappen om het probleem te corrigeren.
Statistieken.
Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van al datgene wat er op uw systemen gebeurt. Maar dan zonder lastig gevallen te worden met alle technische details. Het gaat u om de management informatie, de grote lijn. Om u te informeren over de gang van zeken stellen wij per kwartaal een overzicht samen van alles wat er gedurende de afgelopen drie maanden op uw systeem heeft plaatsgevonden.
Problem Reports.
Mocht er ondanks alles toch iets mis gaan, of u wilt een wijziging op het systeem (laten) aanbrengen in de configuratie of in de programmatuur, dan bieden wij u de mogelijkheid om online een Problem Report in onze database aan te maken. Doordat u toegang heeft tot deze database kunt u de vorderingen tijdens het afhandelen van het incident via het internet volgen. Bovendien kunt u uw eigen invoer toevoegen en wordt u via email automatisch op de hoogte gehouden.

Wat kost het?

De prijzen van de Linux Support Service worden berekend per computer en de gekozen service. Behalve een forse korting bij betaling per jaar, krijgt u ook korting, indien meerdere computers aan de Linux Support Service worden toevertrouwd.

Service Prijs per maand Prijs per jaar
Basis service € 150 € 1750
Ondersteunend beheer € 250 € 2925
Beveiligingsbeheer € 400 € 4680
Uitgebreid beheer € 650 € 7600

Korting verdienen.

Zoals gezegd worden klanten beloond voor hun trouw met korting. De korting kunt u verdienen door diensten, die u van ons of onze partners afneemt. Dat geldt niet alleen voor de Linux Support Service, maar ook voor security audits, opleidingen, computers, adviezen en het uitvoeren van werkzaamheden. Hoe intensiever we samen werken, des te hoger de korting en die korting krijgt u over alle diensten, niet alleen van ons, maar ook bij onze partners. Een korting waar u dus echt iets aan heeft.

Extra diensten.

On-site Consultancy.
De wereld om ons heen is aan voortdurende verandering onderhevig. Zo zullen ook uw automatiseringssystemen regelmatig aangepast moeten worden aan veranderende wensen en technologie. Onze experts kunnen u hierbij met advies en uitvoering uitstekend van dienst zijn.
Trainingen.
Ondersteund door een gedegen opleiding kan uw personeel effectiever met de computer systemen werken. Wij kunnen voor trainingen verzorgen op het gebied van gebruik, beheer, beveiliging, internet en software ontwikkeling.
Audits.
Beveiliging van een netwerk behelst meer dan het bijhouden van systemen. Zonder door te slaan in het extreme, moeten maatregelen wel beantwoorden aan het risico-profiel van een onderneming. Dat verandert door de loop der tijd en ook de ambities van een bedrijf zullen aan verandering onderhevig blijven. Omdat totale bescherming in 1 dag niet kan zal de lat telkens iets hoger worden gelegd. Bij onze audits helpen wij u te kijken waar u staat en hoe uw beleid effectief is. Wij komen met concrete adviezen. Onze audits zijn concreet, helder en vooral betaalbaar.
Computers.
Niet alleen voor het onderhoud van uw systemen kunt u bij ons terecht, maar ook volledig met Linux ge´nstalleerde computers en hardware onderdelen zijn bij ons tegen scherpe prijzen verkrijgbaar.
Software Ontwikkeling.
Indien u onvoldoende uit de voeten kunt met de standaard verkrijgbare software kunt u een speciale applicatie ontwikkelen of laten ontwikkelen. Desgewenst kunnen wij de software voor u schrijven, uiteraard in nauwe samenwerking met uw medewerkers.
Web Engineering.
Een website is vaak meer dan het presenteren van een paar pagina's tekst. Ondersteund door interactieve elementen en dynamische inhoud komt uw site pas echt tot leven.
Incident Afhandeling.
Vanzelfsprekend zijn we gaarne bereid wanneer zich een incident voordoet dat buiten het reguliere onderhoud valt, de nodige assistentie te verlenen. Een incident hoeft niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn van een storing. Ook bij het implementeren van nieuwe oplossingen of het wijzigen van de configuratie kunnen onze experts ingeschakeld worden.

Partners.

Geen enkel bedrijf heeft alle wijsheid in pacht en daarom maken wij gebruik van zorgvuldig geselecteerde partners. Zo kunnen wij meer diensten aanbieden, allemaal van hoge kwaliteit. Daarom hebben wij hebben intensief gezocht naar samenwerkingsverbanden met bedrijven, die een soortgelijk business model als het onze hanteren: veel expertise, flexibel, betaalbaar en vooral oog voor de klant.